วิธีประเมินราคาปูสนามหญ้า

  • ราคาหญ้า ณ ปัจจุบัน
  • ค่าขนส่ง ความใกล้ไกลของสถานที่
  • ค่าแรงงาน
  • ลักษณะของพื้นที่ความเรียบ และวัชพืช
  • ขนาดของพื้นที่ (ยิ่งมาก ยิ่งถูก)

หมายเหตุ

- ราคาปูหญ้า ยังไม่รวมค่าทราย (ลูกค้าเป็นคนสั่งล่วงหน้า)
- ลูกค้าต้องเตรียมแหล่งน้ำ และอุปกรณ์รดน้ำ

สามารถส่งรูปพื้นที่พร้อมขนาดพื้นที่เพื่อทำการประเมินได้ทาง

Line หรือ Facebook ด้านล่าง กรุณาคลิกปุ่มเพื่อแอดเพื่อนค่ะ

LINE

Facebook