หญ้าพาสพาลั่ม

หญ้าพาสพาลั่ม

เป็นหญ้าที่ความสวยงามมาก ๆ ชนิดหนึ่ง ลักษณะใบจะเป็นสีเขียวเข้ม ปลายใบจะมน ขนาดของใบจะพอ ๆ กับหญ้านวลน้อย ให้ความรู้สึกนิ่มมากถ้าได้สัมผัส มีความทนทานต่อการเยียบย้ำสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศและสภาพพื้นดินที่เป็นกรดและด่าง ใช้ทำสนามหญ้าทั่วไป เช่น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ สวนหย่อมในบริเวณบ้าน โรงแรม สวนอาหาร บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ตลอดจนปลูกบนทางตีกอล์ฟ เมื่อปูหญ้าพลาสพาลั่มเป็นพื้นที่กว้างแล้วจะมองเห็นเป็นสีเขียวเข้มสวยงาม ควรปลูกหญ้าพลาสพาลั่มในสถานที่โดนแสงแดดบ้าง เช่น ใต้ร่มไม้ที่อาจโดนแดดในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้

หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซีย

เป็นหญ้าที่ปลูกกันมากในสวนยางพาราของภาคใต้ ซึ่งติดอยู่กับมาเลเซีย และเมื่อมีการปลูกขายทั่วไปจึงเรียกกันว่า "หญ้ามาเลเซีย"

หญ้าชนิดนี้จะมีลักษณะใบใหญ่มากที่สุดเมื่อเทียบกับหญ้าประเภทอื่น ๆ มีสีเขียวอ่อน ชอบแดดแบบรำไร และเป็นหญ้าที่ต้องการน้ำมาก จึงควรรดน้ำทุกวัน สามารถปูหญ้ามาเลเซียเป็นสนามและจัดสวนหย่อมได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งที่นำปลูกบริเวณใต้ร่มไม้ใหญ่หรือใต้ชายคาบ้าน เพราะต้องการแสงแดดน้อย หรือจะปลูกกลางแจ้งก็ได้เช่นกัน การปูหญ้ามาเลเซียเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

หญ้านวลน้อย

หญ้านวลน้อย

เป็นหญ้าพันธุ์พื้นเมืองของไทย ทนต่อภูมิอากาศบ้านเราได้ดี สามารถขึ้นในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียวหรือดินปนทราย จึงนิยมนำหญ้านวลน้อยมาปูสนามหญ้ากัน ส่วนมากจะพบเห็นได้ตามโรงงานอุสาหกรรม สวนสาธารณะ สนามฟุตบอล หมู่บ้าน และเกาะกลางถนน

หญ้านวลน้อยเป็นหญ้าที่ต้องปลูกกลางแจ้ง ต้องการแดดจัด รากหญ้าสามารถปลูกยึดหน้าดินได้สามารถขึ้นได้ดี ปรับสภาพแวดล้อมได้ง่ายนอกจากนี้ หญ้านวลน้อยยังทนต่ออากาศร้อนและแห้งแล้ง หรือน้ำท่วมขัง แฉะได้เป็นครั้งคราว นับเป็นหญ้าที่จัดประเภทใกล้เคียงกับหญ้าญี่ปุ่น แต่มีความแตกต่างตรงที่มีใบกว้างกว่าและมีการเจริญเติบโตเร็วกว่า จึงเป้นที่นิยมปลูกกันมากที่สุด

หญ้าญี่ปุ่น

หญ้าญี่ปุ่น

หญ้าญี่ปุ่นที่มีลักษณะใบใกล้เคียงกลับหญ้านวลน้อย แต่มีใบเล็กกว่า และแข็งกระด้างมากกว่า โดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบแบบจูเรีย แต่นิยมนำมาใช้จัดสวนญี่ปุ่น จึงถูกเรียกว่า "หญ้าญี่ปุ่น"

หญ้าประเภทนี้ชอบแดดและต้องการน้ำมาก เป็นหญ้าที่โตซ้ำแต่เมื่อขึ้นแล้วก็จะหนาแน่นมาก เหมาะสำหรับปลูกเป็นสวนหย่อม ทางเดิน หรือในพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนัก ดินที่เหมาะสมกับหญ้าญี่ปุ่นนั้นควรมีความเป็นกรดเป็นด่าง อีกทั้งหญ้าญี่ปุ่นยังชอบขึ้นในดินเหนียวด้วย

หญ้าเบอร์มิวด้า

หญ้าเบอร์มิวดาทิฟกรีน 

เป็นพันธุ์หญ้าที่นิยมปลูกในสนามกอล์ฟ แต่ก็สามารถปลูกบริเวณบ้านได้เช่นกัน ลักษณะของหญ้าให้ใบเรียวงาม เติบโตแบบแตกแขนงประสานกันได้ดี ลักษณะลำต้นเป็นข้อปล้อง ตัดสั้นสวยมาก สามารถเดินเหยียบย่ำได้ ชอบแสงแดด ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไม่ชอบอุณหภูมิต่ำ หากเลือกปลูกหญ้าชนิดนี้อาจต้องขยันตัดแต่งบ่อยครั้ง หญ้าจะออกมาสวยงาม

การปลูกและดูแลสนามหญ้า

ไร่หญ้านาวิน ให้บริการจำหน่ายหญ้า ราคาถูก ทุกชนิด โดยมีหน่วยขายเป็นแผ่นหรือเป็นตารางเมตร แผ่นหญ้ามีขนาดประมาณ​ 50 x 100 ซม. หรือ 1 ตร.ม. จะเท่ากับ 2 แผ่น เราจึงแนะนำให้ลูกค้าทำการวัดขนาดพื้นที่ปลูกก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ สำหรับหน้าดินขึ้นอยู่กับว่าต้องการปลูกในลักษณะใด สามารถปลูกได้ทั้งพื้นที่ราบ พื้นที่เนินเล่นระดับ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ ปริมาณแสงแดด จำเป็นต้องเลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะกับพื้นที่ปลูก

หลังปลูกเสร็จในช่วง 1 เดือนแรก ควรรดน้ำให้ชุ่มชื้นสม่ำเสมอทุกวันจนกว่าหญ้าจะติดสมบูรณ์ หลังจากนั้นรดน้ำตามปกติ

การรดน้ำหลังจากหญ้าปลูกติดแล้ว ควรรดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแสงแดดอ่อน ๆ อากาศไม่ร้อนจัด เพราะหากอากาศร้อนรากของหญ้าจะขาดอากาศ ไม่สามารถดูดน้ำเข้าไปเลี้ยงลำต้นได้และอาจส่งผลให้หญ้าตาย การรดน้ำจะไม่เน้นปริมาณน้ำมากนัก ให้รดด้วยน้ำน้อย ๆ แต่นาน ระมัดระวังไม่ให้น้ำขังแฉะ ความถี่ในการรดน้ำขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของดิน ผู้ดูแลต้องคอยสังเกตโดยเฉพาะฤดูหนาว ฤดูแล้ง ดินจะขาดความชุ่มชื้นอาจรดน้ำวันละครั้ง แต่หากช่วงที่ดินชื้นสามารถเว้นวันรดน้ำได้

การตัดหญ้าบ่อย ๆ จะช่วยให้หญ้าขึ้นแน่น สวยงามได้ โดยอาจตัดประมาณ 1 – 2 สัปดาห์/ครั้ง และหากเป็นช่วงฤดูฝน หญ้าจะเจริญเติบโตไวมากกว่าปกติ ให้ตัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งด้วย ส่วนความสูงที่เหมาะสมของหญ้าแต่ละประเภทนั้น สำหรับหญ้าญี่ปุ่น, เบอร์มิวดา และนวลน้อย ให้ความสูงอยู่ที่ 0.5 – 1 นิ้ว และหญ้ามาเลเซีย ให้ความสูงอยู่ที่ 1 – 2 นิ้ว

14058